Junis kommunrapport 2018

3 Stöd hela vägen Barn i familjer med missbruk och beroende har det ofta tufft, och ut- sätts för påfrestningar som kan påverka dem hela livet. En oproportio- nerligt stor andel av barnen går ut grundskolan utan fullständigt betyg. Många drabbas av psykisk ohälsa, ätstörningar, sexuella övergrepp, våld och senare även eget missbruk. Ofta är det först när barnet eller ungdomen uppvisat egna problembeteenden som de upptäcks och får hjälp av något slag. Det positiva är att de som får stöd och hjälp, från vanliga trygga vuxna i sin närhet och från professionella, kan övervinna svårigheterna och gå stärkta ur en svår uppväxt. Det är en viktig drivkraft för IOGT- NTOs Juniorförbund, Junis, och borde vara det för alla som på något sätt möter eller ansvarar för barn. Om vi kan upptäcka barn i familjer med missbruk och beroende tidigt, och snabbt sätta in rätt typer av stöd, då ger vi många unga möjlighet att både må bra nu och att ut- vecklas till trygga vuxna. I årets rapport vill vi lyfta goda exempel. Skolsköterskor i Uppland som i elevhälsosamtalen frågar alla barn om missbruk, våld och andra svårigheter hemma, och därmed visar att det är okej att prata om pro- blem i familjen. På så sätt kan de upptäcka fler barn tidigt. Om och när föräldern går på behandling måste barnen också få möjlighet att prata, förstå och hitta strategier. När föräldern har blivit nykter är det lätt att tro att allt är lugnt för barnen, men så enkelt är det inte. För många anhöriga är det först då som det finns utrymme att känna efter hur de själva har drabbats av missbruket och hela familjen kan behöva hjälp att hitta nya roller där alla kan må bra. Det är barnens rättighet att få stöd från oss vuxna – hela vägen. Mona Örjes förbundsordförande IOGT-NTOs Juniorförbund Förord

RkJQdWJsaXNoZXIy MzUyMDQ=