För barnFör ledareOm ossKontaktPressStartsidan
 
 
 


Bild: http://www.maskrosbarn.org/

 

Instagramkonto för att skildra vad socialtjänsten gör, frågekortlek som hjälp för att komma igång med svåra samtal, tydlig information om vad som ska hända. Det är några resultat av ”S.O.C – Hör du mig”, där socialsekreterare tillsammans med ungdomar har tagit fram förslag på lösningar.

Under 2017 har hundratals ungdomar och socialsekreterare mötts för att förbättra bemötande och insatser inom socialtjänsten i landets kommuner. Tillsammans har de enats om vilka problem som finns och hur lösningarna kan se ut. ”S.O.C – Hör du mig” är en del av barnrättsorganisationen Maskrosbarns treåriga projekt ”Kompis – jag är bara en påse med pengar”, där ungdomars egna röster lyfts fram för att åstadkomma en förändring.

Vilka är era erfarenheter av socialtjänstens insatser? Frågan ställdes direkt till ungdomar som vuxit upp med missbruk och psykisk ohälsa i familjen. Svaren blev exempelvis ”Jag har haft typ 500 stycken olika socialsekreterare” och ”Jag hade ingen aning om vad som skulle hända.”. En av slutsatserna av intervjustudien ”Jag är bara en påse med pengar” (Maskrosbarn, 2016) var att kvalitén på socialtjänstens insatser varierar och oftast inte är anpassade efter de behov som de unga har.

Intervjustudien blev underlag för det fortsatta arbetet med att finna lösningar på de problem som ungdomarna pekat på. Under 2017 inledde Maskrosbarn ett samarbete med fem kommuner runt om i landet. Första delen bestod av en workshop för kommunens socialsekreterare och ungdomar med erfarenhet av socialtjänsten. Varje workshop genomfördes under en hel dag och i en neutral miljö.

– Vi strävade alltid efter att ha lika många, eller fler, ungdomar än vuxna på varje workshop, berättar projektledaren Linn Englund och förklarar att det var viktigt att försöka att inte ha någon maktobalans.

I början av dagen diskuterades det hur deltagarna tillsammans skulle skapa ett tryggt rum och vilka förhållningsregler som skulle finnas. Det kunde handla om att inte tala myndighetsspråk, titta varandra i ögonen och att låta alla tala färdigt.

Dagen fortsatte med övningar där deltagarna fick ägna sig åt lyssnande och formulera såväl problem som idéer på lösningar. De idéer som kom upp har sedan tagits vidare i arbetsmöten med respektive kommun och i en referensgrupp med ungdomar. Varje kommun har valt vilka områden de vill jobba vidare med. De har även kunnat ta del av de förslag på lösningar som andra kommuner har arbetat fram.


Praktiska verktyg

Maskrosbarn har gått vidare med att ta fram ett antal verktyg tillsammans med socialsekreterare och ungdomar. Verktygen ska kunna användas i den praktiska verksamheten i kontakten mellan socialtjänst och ungdomar. De konkreta förslagen på lösningar presenterades vid konferensen ”Tillsammans för framtidens socialtjänst” i december 2017.

Nu hoppas Maskrosbarn på att landets kommuner vill fortsätta att prova på nya sätt att förbättra mötet mellan ungdomar och socialsekreterare. Förhoppningen är även att kommunerna ska börja tänka på ett nytt sätt kring hur de kan involvera ungdomar i ett utvecklingsarbete och att på allvar vara med och påverka.


Läkande process

Linn Englund och Maskrosbarn är mycket positiva till vad projektet har lett till. Hon tror att många av de vuxna och ungdomar som deltagit gick in i projektet med en hel del fördomar. Efteråt har de fått en förändrad syn på varandra och vad medskapande kan innebära. För många av ungdomarna har det varit en läkande process att få berätta om sina erfarenheter och kanske för första gången uppleva att någon verkligen lyssnade.

– Alla har delat med sig och det har känts att de från socialtjänsten har tagit emot ungdomarnas berättelser. Ungdomarna i sin tur har kunnat säga att ”Det var svårt för mig under den tid då jag själv hade kontakt med socialtjänsten, men nu känns det som att det kanske kan bli bättre för andra”, säger Linn Englund.

Text: Helena Wannberg 


S.O.C - Hör du mig

Maskrosbarn har samarbetat med fem kommuner runt om i landet: Helsingborg, Bengtsfors, Mark, Eskilstuna och Östermalms stadsdelsförvaltning. Målet har varit att socialsekreterare och ungdomar tillsammans ska arbeta fram förslag på lösningar på de problem som finns inom socialtjänsten. Tillsammans har de fått komma på idéer och utveckla verktyg för att socialtjänsten på ett bättre sätt ska kunna möta barn och unga.

Fokus har legat på metoden medskapande som bygger på så kallad tjänstedesign, där brukare (i det här fallet ungdomarna) får vara experter och delta i utvecklandet av tjänster som berör dem.

S.O.C – Hör du mig är en del av Maskrosbarns treåriga projekt ”Kompis – jag är bara en påse med pengar”. Projektet är finansierat av Allmänna Arvsfonden.

 

Vill du veta mer? 
Kontakta Linn Englund
linn.e@maskrosbarn.org
Läs mer på www.maskrosbarn.org



Verktygslåda för en
förbättrad socialtjänst

Detta är några av de konkreta material som Maskrosbarn har tagit fram:

  • Välkomstbrev från socialtjänsten, adresserat till ungdomen. Innehåller information om vad som kommer hända vid det första mötet, vart de kan höra av sig och var de kan få mer information.

  • Plansch i väntrummet om vilka rättigheter den unge har i kontakten med socialtjänsten.

  • Lokalt Instagram-konto, som ett lättillgängligt sätt att nå ungdomar med information om socialtjänsten. Kan fyllas med bilder och presentationer på de som arbetar där, bilder på de olika samtalsrummen och så vidare.

  • Soc-box, en låda innehållande lappar med olika ord som ungdomar själva tagit fram och som de beskriver som viktiga i relation till sin socialsekreterare. Den går att använda i första mötet mellan ungdom och socialtjänst men även vid senare tillfälle om det behövs för att förbättra relationen.

  • Frågekortlek, en kortlek med 18 vanliga frågor ungdomar brukar ha i kontakt med socialtjänsten.

  • Flödesschema genom socialtjänsten, som på ett tydligt sätt visar vad som händer under en utredningsprocess.



Vissa av dessa verktyg finns att ladda ned på Maskrosbarns hemsida,
www.maskrosbarn.org


Läs och beställ Junis rapport. 

 

 
 
   
  Junis är barnens organisation. Vi finns i hela landet och ger möjlighet till roliga och utvecklande fritidsaktiviteter där barnen själva får vara med och bestämma. Verksamheten sker i nykter miljö med engagerade och utbildade ledare.

Junis står på barnens sida. Vi arbetar för att skapa opinion och påverka beslutsfattare – både i Sverige och internationellt – för barns rätt att växa upp i en trygg och nykter miljö. All vår verksamhet vilar på grundsatserna demokrati, solidaritet och nykterhet.


Junis på Facebook  Junis på Twitter  Junis på Instagram 
  Om Junis
Att vara ledare
Junis rapport
Junis shop
Trycksaker
Lediga tjänster

Besöksadress:
Gammelgårdsvägen 38
Telefon: 08 – 672 60 70
Fax: 08 – 672 60 01
E-postadress: info@junis.org

Postadress:
IOGT-NTOs Juniorförbund
Box 12825
112 97 STOCKHOLM


Junis Integritetspolicy