För barnFör ledareOm ossKontaktPressStartsidan
 
 
 
 

Skolsköterskorna i Älvkarleby kommun fick testa att utöka hälsosamtalet med nya frågor, bland annat om alkohol och våld i hemmet.

– Det gav ett viktigt budskap till eleverna att det är tillåtet att prata med oss om allt, menar Helena Jansson och Kristina Lindkvist.
   Tillsammans med skolsköterskor från Enköpings kommun deltog Helena Jansson och Kristina Lindkvist under läsåret 2016/2017 i en pilotstudie inom utvecklingsarbetet ”Fråga alla” (se sidan 9). Utgångspunkten var ”Vi är intresserade av hur du har det i livet och om det finns något som vi kan hjälpa dig med”. Utifrån detta utökades hälsosamtalen med åtta frågor om föräldrastress, psykisk ohälsa, missbruk och våld.
   – Jag blev förvånad över att det var så naturligt för eleverna att prata om de här sakerna, säger Helena Jansson.
   Skolsköterskorna hade själva varit med och arbetat fram de utökade frågeställningarna, som sedan användes vid hälsosamtal i årskurs fyra samt åtta. Eleverna fick bland annat svara på: ”Bråkar någon du känner om alkohol, om att någon borde dricka mindre alkohol (öl, vin eller sprit)?” och ”Är du rädd eller har du varit rädd för någon person i din närhet?” De yngre eleverna fick svara muntligt på frågorna, medan de äldre själva fyllde i svarsformuläret.
   – De farhågor jag hade haft innan stämde inte. Av de elever jag mötte var det ingen som reagerade negativt på frågorna, säger Helena Jansson.
   Det faktum att alla elever fick samma frågor var en stor fördel, menar skolsköterskorna. När alla får frågan blir det inte utpekande. De starka reaktionerna uteblev och istället gav de nya frågorna möjlighet till mycket bättre samtal, menar skolsköterskorna.
   – Det blev ett öppnare samtal, säger Helena Jansson. Det blev ännu mer förtroendeingivande att vi visar att vi vågar prata om de här sakerna.


Normalt med bråk

Kristina Lindkvist påpekar att för vissa barn kan det vara en normal situation att leva med vuxna som dricker mycket alkohol, bråkar, hotar med våld eller liknande. Då är det viktigt att de som skolskolsköterskor ställer den här typen av frågor, som belyser att barnet faktiskt inte ska behöva ha det så utan har rätt att få stöd. Det är heller inte säkert att framförallt de yngre eleverna identifierar situationen hemma som problem med just alkohol, utan de får främst hantera konsekvenserna av missbruket.
   Därför tycker skolsköterskorna att det var bra att exempelvis ställa frågan ”Tycker du att någon av dina föräldrar eller de vuxna där du bor tar väl hand om dig, till exempel bryr sig om hur du haft det i skolan, hjälper dig med läxor eller tröstar dig när du är ledsen?”. Även den mer öppna frågan ”Finns det några problem eller bekymmer som du vill ha hjälp med?” gav utrymme för eleven att berätta.


Frivilligt att svara

Att svara på frågorna var frivilligt och både Helena Jansson och Kristina Lindkvist var med om att någon elev valde att avstå från någon viss fråga, eller att inte svara alls.
   – Då gick det ju att säga ”Jag ser att du inte har svarat på den här frågan – är det något du vill prata om?”, säger Helena Jansson som menar att ibland kan man helt enkelt behöva fundera lite innan man svarar. Kristina Lindkvist fyller i:
   – Även om någon inte svarar, så tänker jag att det faktum att jag har ställt frågan ändå sår ett frö hos eleven. Eleven vet att ”Det är hit jag kan komma tillbaka om jag vill prata”.

Text: Helena Wannberg
Bild: Pixhill.com 


Fråga alla – utvecklingsarbete
inom elevhälsan

Fråga alla är ett utvecklingsarbete inom projektet ”Skolan som arena för psykisk hälsa”.

Skolsköterskor i Enköping och Älvkarleby har tillsammans med elever formulerat utökade frågor för hälsosamtal kring psykosociala risker. Frågorna är utformade med inspiration från Rädda Barnen, Barnhälsovården och Barnkonventionen.
   Ett frågeformulär med åtta frågor (föräldrastress, psykisk ohälsa, missbruk och våld) togs fram. Under läsåret 2016/2017 genomfördes en pilotstudie då dessa frågor ställdes till 500 elever vid hälsosamtal i årskurs fyra och sju eller åtta. Pilotperioden ledde till att 14 procent av elevsamtalen resulterade i åtgärder.
   Skolsköterskorna upplever att frågorna ger elevhälsosamtalet tyngd och att eleverna är positiva till frågorna. Frågorna kommer framöver att utvecklas och ytterligare 1 000 elever få frågorna.
   Projektet drivs gemensamt med Enköpings och Älvkarlebys kommuner och Barn- och ungdomspsykiatrin vid Akademiska sjukhuset, Region Uppsala.

Läs mer: Skolan som arena,
www.skolansomarena.com
Projektledare Anja Kivimäki,
anja.p.kivimaki@gmail.com

 

Läs och beställ Junis rapport

 
 
   
  Junis är barnens organisation. Vi finns i hela landet och ger möjlighet till roliga och utvecklande fritidsaktiviteter där barnen själva får vara med och bestämma. Verksamheten sker i nykter miljö med engagerade och utbildade ledare.

Junis står på barnens sida. Vi arbetar för att skapa opinion och påverka beslutsfattare – både i Sverige och internationellt – för barns rätt att växa upp i en trygg och nykter miljö. All vår verksamhet vilar på grundsatserna demokrati, solidaritet och nykterhet.


Junis på Facebook  Junis på Twitter  Junis på Instagram 
  Om Junis
Att vara ledare
Junis rapport
Junis shop
Trycksaker
Lediga tjänster

Besöksadress:
Gammelgårdsvägen 38
Telefon: 08 – 672 60 70
Fax: 08 – 672 60 01
E-postadress: info@junis.org

Postadress:
IOGT-NTOs Juniorförbund
Box 12825
112 97 STOCKHOLM


Junis Integritetspolicy