För barnFör ledareOm ossKontaktPressStartsidan
 
 
 


Stöd hela vägen!

Barn i familjer med missbruk och beroende har det ofta tufft, och utsätts för påfrestningar som kan påverka dem hela livet. En oproportionerligt stor andel av barnen går ut grundskolan utan fullständigt betyg. Många drabbas av psykisk ohälsa, ätstörningar, sexuella övergrepp, våld och senare även eget missbruk. Ofta är det först när barnet eller ungdomen uppvisat egna problembeteenden som de upptäcks och får hjälp av något slag.

Det positiva är att de som får stöd och hjälp, från vanliga trygga vuxna i sin närhet och från professionella, kan övervinna svårigheterna och gå stärkta ur en svår uppväxt. Det är en viktig drivkraft för IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis, och borde vara det för alla som på något sätt möter eller ansvarar för barn. Om vi kan upptäcka barn i familjer med missbruk och beroende tidigt, och snabbt sätta in rätt typer av stöd, då ger vi många unga möjlighet att både må bra nu och att utvecklas till trygga vuxna.

I årets rapport, som vi har döpt till Stöd hela vägen! vill vi lyfta goda exempel. Skolsköterskor i Uppland som i elevhälsosamtalen frågar alla barn om missbruk, våld och andra svårigheter hemma, och därmed visar att det är okej att prata om problem i familjen. På så sätt kan de upptäcka fler barn tidigt. Om och när föräldern går på behandling måste barnen också få möjlighet att prata, förstå och hitta strategier. När föräldern har blivit nykter är det lätt att tro att allt är lugnt för barnen, men så enkelt är det inte. För många anhöriga är det först då som det finns utrymme att känna efter hur de själva har drabbats av missbruket och hela familjen kan behöva hjälp att hitta nya roller där alla kan må bra.

Det är barnens rättighet att få stöd från oss vuxna – hela vägen.

Mona Örjes,
förbundsordförande
IOGT-NTOs Juniorförbund
 Sök din kommun (2018)

 Sök din kommun (2017)

 Sök din kommun (2016)

 Sök din kommun (2015)

 Sök din kommun (2014)

 Läs rapporten direkt på webben

 Ladda ner som PDF

 Beställ som trycksak

 Tidigare års rapporter

 

Presskontakter

Mona Örjes
förbundsordförande
0733-83 83 42  

Anna Carlsson Cheikh
förbundskonsulent 
0733-72 62 78

 


Läs mer

Skolsköterskorna frågar alla

 

Att be om hjälp
är nyckeln

 

Förändrad syn
på varandra

 
 

 
 
   
  Junis är barnens organisation. Vi finns i hela landet och ger möjlighet till roliga och utvecklande fritidsaktiviteter där barnen själva får vara med och bestämma. Verksamheten sker i nykter miljö med engagerade och utbildade ledare.

Junis står på barnens sida. Vi arbetar för att skapa opinion och påverka beslutsfattare – både i Sverige och internationellt – för barns rätt att växa upp i en trygg och nykter miljö. All vår verksamhet vilar på grundsatserna demokrati, solidaritet och nykterhet.


Junis på Facebook  Junis på Twitter  Junis på Instagram 
  Om Junis
Att vara ledare
Junis rapport
Junis shop
Trycksaker
Lediga tjänster

Besöksadress:
Gammelgårdsvägen 38
Telefon: 08 – 672 60 70
Fax: 08 – 672 60 01
E-postadress: info@junis.org

Postadress:
IOGT-NTOs Juniorförbund
Box 12825
112 97 STOCKHOLM


Junis Integritetspolicy