För barnFör ledareOm ossKontaktPressStartsidan
 
 
 

Med barnets perspektiv

Sedan 2004, då Junis började granska vilket stöd kommuner erbjuder barn i familjer med missbruk, har mycket hänt. Rutiner ändras för att stärka barnperspektivet, forskning tas fram, personalgrupper utbildas. Arbetet har bland annat skett inom ramen för utvecklingsarbetet Kunskap till praktik under åren 2008–2015. Arbetet rörde missbruk och beroendefrågor och bedrevs av kommuner, landsting och regioner utifrån överenskommelser med regeringen. Viktiga områden var samverkan, uppföljning av resultat och ett stärkt barn- och föräldraperspektiv.

Det räcker förstås inte med politiska beslut, när man kombinerar kompetens med engagemang och kraftsamlar – då kan det hända grejer. Junis rapport "Med barnets perspektiv" lyfter flera goda exempel på samverkan och engagemang för barnets bästa. 

Trots mycket positivt som sker, visar dock Junis undersökning att förändringsarbetet går långsamt. Kommunerna uppger nästan precis samma antal barn som får stöd i år som för tio år sen. Förändringar tar tid – men de får inte ta en livstid. Många barn har det oacceptabelt svårt och fortfarande är det för få vuxna som kan och vågar se. Ungefär vart femte barn lever i en familj där minst en vuxen dricker på ett riskabelt sätt. Hur kommer det sig då att blivande lärare inte får kunskap om hur man upptäcker barnen och var de kan få stöd och hjälp?

Vi behöver fortsätta på den inslagna vägen, med strukturer för samverkan, mer kunskap till fler och genom att ta vara på det stora engagemang som finns i kommuner, landsting, ideella organisationer och hos enskilda eldsjälar.

Att barnen får stöd är deras rättighet. Och din och min skyldighet.

Mona Örjes,
förbundsordförande Junis
 Sök din kommun (2017)

 Sök din kommun (2016)

 Sök din kommun (2015)

 Sök din kommun (2014)

 Läs rapporten direkt på webben

 Ladda ner som PDF

 Beställ som trycksak

 Tidigare års rapporter

 

Presskontakter

Mona Örjes
förbundsordförande
0733-83 83 42  

Anna Carlsson Cheikh
förbundskonsulent 
0733-72 62 78

 


Läs mer

Verktygslåda för skolans stöd

 

Skyddsängeln finns för barnen

 

Barnen tar plats i beroendevården

 
 

 
 
   
  Junis är barnens organisation. Vi finns i hela landet och ger möjlighet till roliga och utvecklande fritidsaktiviteter där barnen själva får vara med och bestämma. Verksamheten sker i nykter miljö med engagerade och utbildade ledare.

Junis står på barnens sida. Vi arbetar för att skapa opinion och påverka beslutsfattare – både i Sverige och internationellt – för barns rätt att växa upp i en trygg och nykter miljö. All vår verksamhet vilar på grundsatserna demokrati, solidaritet och nykterhet.


Junis på Facebook  Junis på Twitter  Junis på Instagram 
  Om Junis
Att vara ledare
Junis rapport
Junis shop
Trycksaker
Lediga tjänster

Besöksadress:
Gammelgårdsvägen 38
Telefon: 08 – 672 60 70
Fax: 08 – 672 60 01
E-postadress: info@junis.org

Postadress:
IOGT-NTOs Juniorförbund
Box 12825
112 97 STOCKHOLM