För barnFör ledareOm ossKontaktPressStartsidan
 
 
 

Junis har en medlems- och ledarförmån i sin centrala försäkring hos försäkringsbolaget Folksam. Skyddet är omfattande för både barn och vuxna och försäkringen är en förmån som vi ska lyfta fram vid rekryteringen av både medlemmar och ledare. 

Vem är skyddad? 
Försäkringen gäller naturligtvis alla våra medlemmar och ledare men även andra barn och vuxna som deltar i vår verksamhet. Det innebär t.ex. att föräldrar som följer med sina barn till Junis verksamhet också har delar av försäkringsskyddet. Också barn som tillfälligt deltar i vår verksamhet ska känna sig trygga när det gäller försäkringarna. Till och från föreningen är INTE föräldrarnas och ledarnas bilar försäkrade genom Junis men kör man på uppdrag för föreningen, t.ex. till läger eller en utflykt, så tar försäkringen hand om bilförsäkringens självrisk och bonusförlusten vid skada.  

Under vilka tider gäller försäkringen? 
Junis försäkring gäller från det att man lämnar hemmet eller annan plats för att transportera sig till Junis verksamhet, alltså under föreningens aktiviteter samt under resan till och från aktiviteten. Försäkringen gäller oavsett vilken tid på dygnet föreningen har sin verksamhet. 

Hur mycket får man i ersättning och hur stor är självrisken? 
Beloppen kan ändras efter hand. Varje år sluter Junis ett nytt avtal med försäkringsbolaget. I dags läget är grundsjälvrisken för föreningar 10 % av ett prisbasbelopp (ca 4 500 kr) och för distrikt och förbund 20 % av ett prisbasbelopp (ca 8 800 kr). När det gäller olycksfallsförsäkringen och glasögonförsäkringen är självrisken betydligt lägre: 500 kr. Folksam svarar på detta vid en ev. skada. 

Vill du veta mer om självrisker så kontaktar du Folksam direkt via telefonnummer 0771-960 960 för att få försäkringsvillkoren.  

Vart hör man av sig om något har hänt? 
Det bästa är att kontakta försäkringsbolaget direkt. Folksam är vårt försäkringsbolag och gäller det skadeärenden så når du dem på telefon 0771-960 960. Du behöver då ha våra försäkringsnummer, vilka är: 317716 (olycksfall m.m.) och 319132 (Glasögon och kläder). Junis kundnummer hos Folksam är: 176630. 

  
Behöver du hjälp från Junis kansli vid en skada så hjälper vi dig naturligtvis.  Telefonnumret till Junis kansli är 08-672 60 70 


För vilka händelser gäller försäkringen? 

Försäkringsskyddet är uppdelat i flera delar: 

 • Egendomsskydd (Allrisk) 
  Förklaring: Gäller skador på egendom vid t.ex. brand, vattenskador eller vid inbrott. Det finns också en del i försäkringen som heter ”Allrisk” och som täcker skador som orsakas av en plötslig oförutsedd händelse under verksamheten. Det skulle t.ex. kunna vara att en medlem snavar och slår sönder en dyr vas som finns i föreningslokalen. 
 • Ansvarsförsäkring 
  Gäller för i försäkringsbrevet angiven verksamhet och omfattar skadeståndsskyldighet för försäkringstagaren och dennes arbetstagare för skada orsakad i tjänsten samt för förtroendevald för skada i samband med uppdragets utförande. 
  Förklaring: Försäkringen täcker för skador som våra anställda orsakar under sitt arbete eller och förtroendevalda (ledare och styrelse) under sitt uppdrag för Junis. 
 • Avbrottsförsäkring 
  Hyresförlust 
  Merkostnad
  Driftsavbrott
  Förklaring: Ersättning för kostnader som man har för att kunna fortsätta bedriva verksamhet efter en skada t.ex. brand i föreningslokalen. 
 • Rättskydd 
  Gäller tvist som kan prövas av tingsrätt, fastighetsdomstol, VA-nämd, vattendomstol, dispaschör eller som efter prövning i sådan domstol kan prövas i hovrätt eller högsta domstolar inom Norden. 
  Förklaring: Gäller juridiska kostnader där Junis dras inför domstol p.g.a. en händelse. 
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring 
  Förklaring:  Gäller för fall där t.ex. en kassör stjäl hela föreningens kassa eller där någon på annat sätt gör av med föreningens tillgångar. 
 • Olycksfallsförsäkring 
  Gäller för olycksfallsskada som inträffat under tiden försäkringen har varit i kraft för medlemmar, anställda, medverkande, deltagare i barn- och ungdomsverksamhet, frivillig oavlönad arbetskraft samt mötesbesökare. Förklaring: Försäkringen gäller för alla som deltar i vår verksamhet oavsett om de är medlemmar eller inte. Försäkringen ger ersättning för invaliditet, dödsfall, tandskador, merkostnader, läkekostnader samt rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader. 
 • Glasögon och kläder 
  Förklaring: Försäkringen gäller för skador på, eller stöld av, kläder och glasögon under Junis aktiviteter och arrangemang och där personskada inte uppstår. Vid personskada täcks skadorna på kläder och glasögon av olycksfallsdelen. 
 • Resesjukförsäkring 
  Olycksfall, akut sjukdom eller akuta tandbesvär. Gäller i hela världen. Förklaring: Som rubriken antyder så är detta en sjukförsäkring som gäller när man är på resa med Junisföreningen oavsett vart i välden man tar vägen med föreningen. 
 • Försäkring vid resa 
  Resa inom Norden samt hela världen i 45 dagar 
  Förklaring: Försäkringen för t.ex. egendom, olycksfall, sjukdom, hemtransport när Junis arrangerar en resa utomlands.  

Den här texten är inte avtalsbindande utan endast en sammanfattning av försäkringen.
De fullständiga villkoren finns att beställa från Folksam. Behöver du hjälp från Junis kansli vid en skada så hjälper vi dig naturligtvis. Telefonnumret till Junis kansli är 08-672 60 70 

 
 
   
  Junis är barnens organisation. Vi finns i hela landet och ger möjlighet till roliga och utvecklande fritidsaktiviteter där barnen själva får vara med och bestämma. Verksamheten sker i nykter miljö med engagerade och utbildade ledare.

Junis står på barnens sida. Vi arbetar för att skapa opinion och påverka beslutsfattare – både i Sverige och internationellt – för barns rätt att växa upp i en trygg och nykter miljö. All vår verksamhet vilar på grundsatserna demokrati, solidaritet och nykterhet.


Junis på Facebook  Junis på Twitter  Junis på Instagram 
  Om Junis
Att vara ledare
Junis rapport
Junis shop
Trycksaker
Lediga tjänster

Besöksadress:
Gammelgårdsvägen 38
Telefon: 08 – 672 60 70
Fax: 08 – 672 60 01
E-postadress: info@junis.org

Postadress:
IOGT-NTOs Juniorförbund
Box 12825
112 97 STOCKHOLM


Junis Integritetspolicy