För barnFör ledareOm ossKontaktPressStartsidan
 
 
 Möt Junis i Almedalen! 

Med utgångspunkt i vår rapport presenterar vi vilket stöd Sveriges kommuner erbjuder barn och unga i familjer med missbruk. Föreningen Maskrosbarn delar med sig av sina erfarenheter av samhällets stöd till utsatta barn och ungdomar. Du har också möjlighet att få veta mer om projektet Skol-BIM i Uppsala län och vad det lett fram till. Beroendecentrum i Stockholm delar med sig av sitt arbete för att stärka barn- och föräldraperspektivet i beroendevården. 

Välkommen till våra seminarier där barnen står i fokus! 

Samtliga arrangeras på Soberian, Kilgränd 1, ingång från Donners plats. De filmas också och kan ses live eller i efterhand på www.soberian.se


Kan skolan upptäcka barn till missbrukare?

Onsdag 5 juli 2017, kl. 14.00-14.50
Soberian, Kilgränd, Visby

Skolan är en plats där de flesta barn vistas. Det är även i skolmiljön som många av konsekvenserna av missbruk i familjen kan bli tydliga för de som möter barnen. Vuxna i skola (och förskola) har en central roll för att upptäcka de barn som behöver stöd. Då problem i familjen även kan påverka skolresultatet är det särskilt angeläget för skolans personal att få kompetensutveckling och löpande fortbildning. Det är också viktigt att det finns handlingsplaner så personalen vet hur de ska agera ifall problem i familjen uppdagas.
I Uppsala län pågår projektet Skol-BIM. Det är ett forsknings- och utvecklingsarbete där skolans personal, forskare och utvecklingsledare arbetar tillsammans för att utveckla skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till barn och ungdomar som lever i familjer med missbruksproblem. På seminariet får du veta mer om hur man jobbar med detta samt det resultat man kan se så här långt. 

Medverkande
Sofia Lind, Utvecklingsledare skol-BIM, Uppsala universitet
Agnetha Hammerin, FoU-samordnare/Barn och unga, Region Uppsala
Mona Örjes, Förbundsordförande, IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis

Till arrangemanget på almedalsveckan.info      
Till Facebookevenemanget


Barn- och föräldraperspektiv i beroendevården

Torsdag 6 juli 2016, kl. 14.00
Soberian, Kilgränd, Visby 

Hur upplever barn att en vuxen i familjen har ett beroende? Hur tänker föräldern om missbrukets påverkan på föräldraskapet? Vill föräldrar som är i vård för beroende ha stöd i sitt föräldraskap? Att få  kunskap om detta kan vara en del i att ha ett barn- och föräldraperspektiv i beroendevården. 
Ett stort utvecklingsarbete kring beroendefrågor bedrevs 2008-2014 av SKL; ett av fokusområdena var ett stärkt barn- och föräldraperspektiv. Målet var att skapa stabila förutsättningar för en praktik som bygger på evidens. I Hälso- och sjukvårdslagen fastslogs 2010 att barn till föräldrar med beroende har rätt till information, råd och stöd. På Beroendecentrum Stockholm har detta lett till ett utvecklingsarbete av just barn- och föräldrastödet. Kartläggning av verksamheten har gjorts och personal har gått utbildningen ”Att stärka barn- och föräldraperspektivet vid missbruk och beroende”.  Satsningen har lett till att man har utsett barnombud på samtliga beroendemottagningar och att det idag finns en medvetenhet i personalen om hur viktigt föräldraskapet är och om barns rätt som anhöriga. Nya och utökade utbildningssatsningar görs kontinuerligt, bl a i BRA-samtal. 
På seminariet får du veta mer om hur utvecklingsarbetet genomförts och vilka positiva effekter det har haft på verksamheten.

Medverkande
Sölvie Eriksson, leg. psykoterapeut och barnsamordnare, Beroendecentrum Stockholm
Gunborg Brännström, seniorrådgivare och tidigare projektchef Kunskap till praktik, SKL

Till arrangemanget på almedalsveckan.info
TIll Facebookevenemanget


Samhällets insatser för barn i utsatthet 
- brister som får livsavgörande konsekvenser 

Torsdag 6 juli 2017, kl. 16.00-16.50
Soberian, Kilgränd, Visby 

De insatser som socialtjänsten erbjuder barn som lever i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa är inte tillräckliga och de brister ofta i kvalité då de inte är anpassade till målgruppen. Vart femte barn i Sverige lever med riskbruk i familjen. Nyligen visade en undersökning från Junis, besvarad av 75 procent av landets kommuner, att endast 2 615 av barnen nåddes av de öppna stödinsatser som Sveriges kommuner erbjöd förra året. 
Maskrosbarn har lång erfarenhet av arbete med stöd till utsatta barn och har alltid arbetat med ungas delaktighet. Ungdomar berättar att det finns för få insatser och att stödet inte är anpassat till deras behov. Dessutom tycker många att stödet de fick inte hjälpte och att socialtjänsten sällan lyssnar på dem när insatser planeras. Kom och hör mer om ungas åsikter om vad som skulle behöva förändras. 
Vad kan vi i samhället bidra med i ett läge där våra barn inte får den hjälp de behöver? 

Medverkande
Kjerstin Bergman, nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, SKL (förändring från tidigare, PDF-programmet är ej uppdaterat)
Sandra Seropian, chef påverkansarbete Maskrosbarn
Ungdomar från Maskrosbarn
Mona Örjes, förbundsordförande IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis

Till arrangemanget på almedalsveckan.info
Till Facebookevenemanget

Junis, IOGT-NTOs   Juniorförbund, är en barnorganisation med över 12.000 medlemmar upp till 15 år. Vi har 200 föreningar i hela landet och 1300 ideella ledare. 

Inbjudan i PDF

 Besök Junis på Facebook

 Besök Junis på Twitter

 Besök Junis på Instagram

 
   
 
   
  Junis är barnens organisation. Vi finns i hela landet och ger möjlighet till roliga och utvecklande fritidsaktiviteter där barnen själva får vara med och bestämma. Verksamheten sker i nykter miljö med engagerade och utbildade ledare.

Junis står på barnens sida. Vi arbetar för att skapa opinion och påverka beslutsfattare – både i Sverige och internationellt – för barns rätt att växa upp i en trygg och nykter miljö. All vår verksamhet vilar på grundsatserna demokrati, solidaritet och nykterhet.


Junis på Facebook  Junis på Twitter  Junis på Instagram 
  Om Junis
Att vara ledare
Junis rapport
Junis shop
Trycksaker
Lediga tjänster

Besöksadress:
Gammelgårdsvägen 38
Telefon: 08 – 672 60 70
Fax: 08 – 672 60 01
E-postadress: info@junis.org

Postadress:
IOGT-NTOs Juniorförbund
Box 12825
112 97 STOCKHOLM