För barnFör ledareOm ossKontaktPressStartsidan
 
 
 
 

Nytt medlemsregister

2019 kommer Junis att byta medlemsregister till eBas som ägs av Sverok ADMIN: Det är ett medlemsregister som även UNF (Ungdomens nykterhetsförbund) och NSF (Nykterhetsrörelsens scoutförbund) använder. 

Föreningsregisteransvarig

Det är viktigt att varje förening har en föreningsregisteransvarig, det kan vara en ledare i föreningen, en IOGT-NTO-medlem, en UNF:are eller er Junis-konsulent till exempel. Det är föreningen själv som registrerar nya medlemmar och ledare. Det är också föreningen som registrerar betalning av medlemsavgift. Har din förening inte valt en medlemsregisteransvarig? Kontakta medlem@junis.org eller 08-672 60 70. 

Medlemsavgift
Från och med 1 januari 2019 får Junis-föreningen behålla medlemsavgiften på 40 kronor. Om föreningen önskar ta in en annan medlemsavgift går det bra, medlemsavgiften kan även vara noll kronor. Samråd med distriktet kring förändringar i medlemsavgiften så er önskade avgift fungerar med distriktets eventuella landstings- eller regionbidrag. 

Utbildning 2019
Distrikt som önskar utbildning i eBas kikar på lämpligt datum och plats dit alla distriktets föreningar kan bjudas in. Mejla sedan till ebas@junis.org och meddela önskad tid och plats. Minst 5 deltagare krävs. Kansliet står för resa och mat för utbildaren, distriktet står för sina egna kostnader så som lokal, mat/fika, resor för deltagarna. Beroende på gruppens storlek behövs cirka 4-6 timmar.

Utbildningstillfällen kan tidigast ske från 1 mars 2019.

Beskrivning över olika funktioner:

Medlemmar
Under Medlemmar -> Medlemslistan hittar ni föreningens medlemmar. En skillnad mellan eBas och andra medlemsregister är att eBas är uppbyggt kring bekräftade medlemskap. Alla som vill fortsätta vara medlemmar i föreningen måste varje år bekräfta detta.

I eBas kan föreningen skicka ut inbjudningar till föregående års medlemmar att bekräfta sitt medlemskap. De får då ett sms eller ett mejl med en länk för att tacka ja till att fortsätta vara medlem. De kan också välja att tacka nej. Inbjudningar kan göras var sjunde dag. SMS:en kostar inget för föreningen.

Om en medlem talar om för föreningen, till exempel på en aktivitet, att hen vill fortsätta vara medlem kan ni lägga till enstaka medlemmar med funktionen ”Hämta medlem från föregående år”.

Med knappen ”Utskick till urval” kan ni göra ett mejlutskick till medlemmarna. Knappen ”Exportera urval” exporterar medlemslistan till Excel.

Ändra medlemsuppgifter
Föreningen kan ändra en medlems uppgifter. Sök fram medlemmen, tryck på knappen ”Ändra”, skriv i de nya uppgifterna och tryck på ”Uppdatera medlem”.

Nya medlemmar
Föreningen ska själva lägga in nya medlemmar som ni värvar. Medlemmar kan skrivas in en och en. Välj funktionen ”Skriv in enstaka” under Medlemslistan eller i menyn till vänster. Skriv i medlemmens uppgifter och tryck på ”Lägg till medlem”.

Under menyvalet ”Ladda upp lista” finns möjlighet att ladda ner en Excelmall som flera medlemmar kan skrivas in i på en gång. Ladda sedan upp listan.

Under Onlineregistrering hittar ni en länk till föreningens egen onlineportal. Här kan medlemmar gå med direkt i föreningen på nätet.

OBS! Medlemmar som laddas upp som en lista eller som går med via onlineregistreringen hamnar på er granskningslista. Den hittar ni under menyvalet Granska nya. En röd cirkel med en siffra betyder att ni har medlemmar att granska.

Betala medlemsavgiften
När en medlem betalt medlemsavgiften kontant till föreningen ska detta registreras i eBas. Sök fram medlemmen som betalt i medlemslistan, tryck på ”Ändra” och fyll i datumet för betalning i rutan ”Inbetalningsdatum”. Mer information om Swish-betalning och kontokortsbetalning kommer. 

Rapportera årsmöte
Föreningens årsmöte ska rapporteras i eBas. Under menyvalet ”Årsmöte” hittar ni ”Årsmötesrapport” och ”Årsmöteshandlingar”. Under årsmötesrapporten skriver ni in vilka som valdes till styrelse, revisorer och eventuellt valberedning.

Använd knappen ”Hämta medlem” för att söka fram en medlem ur medlemslistan. Om personen som valdes inte är med i föreningen kan ni skriva in uppgifterna manuellt. Kom ihåg att spara årsmötesrapporten.

Under ”Årsmöteshandlingar” laddar ni upp årsmötesprotokollet och verksamhetsberättelse. Junis vill att alla föreningar laddar upp årsmötesprotokoll med en beskrivning över föregående års verksamhet eller en enklare verksamhetsberättelse.Ni kan ävn använda mallen som finns i den högra kolumnen. Föreningar måste också ladda ett årsmötesprotokoll där det framgår att ni har antagit egna stadgar, det går bra att anta Junis normalstadgar som egna stadgar. Föreningens namn måste framgå i stadgarna. I framtiden kommer ni kunna gå tillbaks och läsa era gamla protokoll genom att byta år i rullgardinsmenyn uppe till vänster.

Ni behöver inte skicka in protokollet i pappersform efter att ni laddat upp det.


eBas-hemsida
I eBas finns en funktion för att skapa enklare föreningshemsidor. Menyvalet är Föreningens uppgifter -> Hemsida. Kryssa i ”Aktivera hemsida”. Via hemsidan går det att skicka meddelanden till föreningen och att direkt bli medlem i föreningen. Det går att koppla ett Facebookflöde till hemsidan. Genom att redigera rutan ”Ändra adress” går det att få en valfri hemsideadress.

Utskick
Ni kan göra utskick direkt från eBas via både sms och epost. För att få fram en mottagarlista görs en sökning i sökfunktionen för att sedan välja Utskick till urval. 
 
Betalmodul
Inom kort kommer mer information om hur betalmodulen kommer att fungera. Betalmodulen kommer stödja Swish-betalning, kontokortsbetalning och registrering av kontantbetalning. Om en förening önskar fakturera får detta hanteras separat och enskilt och av föreningen själv. E-bas stödjer inte fakturering i dagsläget. Pengarna som betalas in via betalmodulen betalas ut till föreningens konto 4 gånger per år. 

Tidsplan

2019

Januari
15 januari är sista dag för att skicka in bekräftelselistor och övriga medlemsändringar till kansliet för 2018.
IRMA stängs

Föreningsbehörigheterna skickas ut indivudellt

Februari
Vi öppnar eBas 

Föreningarna registrerar årsmötesrapport

Verksamhetsberättelsemall

Verksamhetsberattelse.doc

Frågor
Har du frågor om E-bas, olika funktioner eller hur du gör olika saker? Mejla ebas@junis.org eller 08-672 60 70.

 
 
   
  Junis är barnens organisation. Vi finns i hela landet och ger möjlighet till roliga och utvecklande fritidsaktiviteter där barnen själva får vara med och bestämma. Verksamheten sker i nykter miljö med engagerade och utbildade ledare.

Junis står på barnens sida. Vi arbetar för att skapa opinion och påverka beslutsfattare – både i Sverige och internationellt – för barns rätt att växa upp i en trygg och nykter miljö. All vår verksamhet vilar på grundsatserna demokrati, solidaritet och nykterhet.


Junis på Facebook  Junis på Twitter  Junis på Instagram 
  Om Junis
Att vara ledare
Junis rapport
Junis shop
Trycksaker
Lediga tjänster

Besöksadress:
Gammelgårdsvägen 38
Telefon: 08 – 672 60 70
Fax: 08 – 672 60 01
E-postadress: info@junis.org

Postadress:
IOGT-NTOs Juniorförbund
Box 12825
112 97 STOCKHOLM


Junis Integritetspolicy