För barnFör ledareOm ossKontaktPressStartsidan
 
 
 
 

Nytt medlemsregister

2019 kommer Junis att byta medlemsregister till eBas som ägs av Sverok ADMIN: Det är ett medlemsregister som även UNF (Ungdomens nykterhetsförbund) och NSF (Nykterhetsrörelsens scoutförbund) använder. 

Föreningsregisteransvarig

Det är viktigt att varje förening har en föreningsregisteransvarig, det kan vara en ledare i föreningen, en IOGT-NTO-medlem, en UNF:are eller er Junis-konsulent till exempel. Det är föreningen själv som registrerar nya medlemmar och ledare. Det är också föreningen som registrerar betalning av medlemsavgift. Har din förening inte valt en medlemsregisteransvarig? Kontakta medlem@junis.org eller 08-672 60 70. 

Medlemsavgift
Från och med 1 januari 2019 får Junis-föreningen behålla medlemsavgiften på 40 kronor. Om föreningen önskar ta in en annan medlemsavgift går det bra, medlemsavgiften kan även vara noll kronor. Samråd med distriktet kring förändringar i medlemsavgiften så er önskade avgift fungerar med distriktets eventuella landstings- eller regionbidrag. 

Utbildning 2019
Distrikt som önskar utbildning i eBas kikar på lämpligt datum och plats dit alla distriktets föreningar kan bjudas in. Mejla sedan till ebas@junis.org och meddela önskad tid och plats. Minst 5 deltagare krävs. Kansliet står för resa och mat för utbildaren, distriktet står för sina egna kostnader så som lokal, mat/fika, resor för deltagarna. Beroende på gruppens storlek behövs cirka 4-6 timmar.

Utbildningstillfällen kan tidigast ske från 1 mars 2019.

Beskrivning över olika funktioner:

Medlemmar
Under Medlemmar -> Medlemslistan hittar ni föreningens medlemmar. En skillnad mellan eBas och andra medlemsregister är att eBas är uppbyggt kring bekräftade medlemskap. Alla som vill fortsätta vara medlemmar i föreningen måste varje år bekräfta detta.

I eBas kan föreningen skicka ut inbjudningar till föregående års medlemmar att bekräfta sitt medlemskap. De får då ett sms eller ett mejl med en länk för att tacka ja till att fortsätta vara medlem. De kan också välja att tacka nej. Inbjudningar kan göras var sjunde dag. SMS:en kostar inget för föreningen.

Om en medlem bekräftar sitt medlemskap vid en träff (t.ex. genom signatur), det vill säga att hen vill fortsätta vara medlem kan ni lägga till enstaka medlemmar med funktionen ”Hämta medlem från föregående år”.

Med knappen ”Utskick till urval” kan ni göra ett mejlutskick till medlemmarna. Knappen ”Exportera urval” exporterar medlemslistan till Excel.

Observera medlemmen måste ha bekräftat sitt medlemskap genom betald medlemsavgift eller underskrift där barnet intygar att det vill vara medlem i Junis innan ni flyttar in medlemmarna manuellt via Excel-fil eller att flytta enstaka medlem. 

Genom online-registreringen kan medlemmen betala sin medlemsavgift direkt om föreningen har ställt in detta i betalmodulen. 

Ändra medlemsuppgifter
Föreningen kan ändra en medlems uppgifter. Sök fram medlemmen, tryck på knappen ”Ändra”, skriv i de nya uppgifterna och tryck på ”Uppdatera medlem”.

Nya medlemmar
Föreningen ska själva lägga in nya medlemmar som ni värvar. Medlemmar kan skrivas in en och en. Välj funktionen ”Skriv in enstaka” under Medlemslistan eller i menyn till vänster. Skriv i medlemmens uppgifter och tryck på ”Lägg till medlem”.

Under menyvalet ”Ladda upp lista” finns möjlighet att ladda ner en Excelmall som flera medlemmar kan skrivas in i på en gång. Ladda sedan upp listan.

Observera medlemmen måste ha bekräftat sitt medlemskap genom betald medlemsavgift eller underskrift där barnet intygar att det vill vara medlem i Junis innan ni skriver in dem i Junis. 

Under Onlineregistrering hittar ni en länk till föreningens egen onlineportal. Här kan medlemmar gå med direkt i föreningen samt betala sin medlemsavgift på nätet.

OBS! Medlemmar som laddas upp som en lista eller som går med via onlineregistreringen hamnar på er granskningslista. Den hittar ni under menyvalet Granska nya. En röd cirkel med en siffra betyder att ni har medlemmar att granska.

Betala medlemsavgiften
När en medlem betalt medlemsavgiften kontant till föreningen ska detta registreras i eBas. Sök fram medlemmen som betalt i medlemslistan, tryck på ”Ändra” och fyll i datumet för betalning i rutan ”Inbetalningsdatum”. Om föreningen använder online-registreringen med möjlighet att betala sin medlemsavgift via Swish eller kontokort markeras medlemmen betalande automatiskt. 

Rapportera årsmöte
Föreningens årsmöte ska rapporteras i eBas. Under menyvalet ”Årsmöte” hittar ni ”Årsmötesrapport” och ”Årsmöteshandlingar”. Under årsmötesrapporten skriver ni in vilka som valdes till styrelse, revisorer och eventuellt valberedning.

Använd knappen ”Hämta medlem” för att söka fram en medlem ur medlemslistan. Om personen som valdes inte är med i föreningen kan ni skriva in uppgifterna manuellt. Kom ihåg att spara årsmötesrapporten.

Under ”Årsmöteshandlingar” laddar ni upp årsmötesprotokollet och verksamhetsberättelse. Junis vill att alla föreningar laddar upp årsmötesprotokoll med en beskrivning över föregående års verksamhet eller en enklare verksamhetsberättelse.Ni kan även använda mallen som finns i den högra kolumnen för att skriva verksamhetsberättelse. Föreningar måste också ladda ett årsmötesprotokoll där det framgår att ni har antagit egna stadgar, det går bra att anta Junis normalstadgar som egna stadgar. Föreningens namn måste framgå i stadgarna samt datum för när stadgarna antogs. I framtiden kommer ni kunna gå tillbaks och läsa era gamla protokoll genom att byta år i rullgardinsmenyn uppe till vänster.

Ni behöver inte skicka in protokollet i pappersform efter att ni laddat upp det.

eBas-hemsida
I eBas finns en funktion för att skapa enklare föreningshemsidor. Menyvalet är Föreningens uppgifter -> Hemsida. Kryssa i ”Aktivera hemsida”. Via hemsidan går det att skicka meddelanden till föreningen och att direkt bli medlem i föreningen. Det går att koppla ett Facebookflöde till hemsidan. Genom att redigera rutan ”Ändra adress” går det att få en valfri hemsideadress.

Utskick
Ni kan göra utskick direkt från eBas via både sms och epost. För att få fram en mottagarlista görs en sökning i sökfunktionen för att sedan välja Utskick till urval. 
 
Betalmodul
I Betalmodulen stödjer Swish-betalning, kontokortsbetalning och registrering av kontantbetalning samt möjlighet till egen fakturahantering Pengarna som betalas in via betalmodulen betalas ut till föreningens konto 4 gånger per år. Under rubriken "Betalningar" och "Föreningsbidrag" kan din förening se hur mycket pengar som har kommit in via Swish eller kontokortsbetalningar. 

LifeSize-support möten
28 februari klockan 19.00
26 mars klockan 19.00
25 april klockan 19.00
21 maj klockan 19.00

Använd LifeSize och ring in till Junis VR 82.

Beställ konto här.

Behöver du hjälp/instruktioner för LifeSize?

Mejla ebas@junis.org eller ring 08-672 60 70. 

Har du frågor?

Mejla ebas@junis.org
Ringa 08-672 60 70
Gå med i Facebook-gruppen

Checklista föreningsadministratörer

Checklista

Verksamhetsberättelsemall

Verksamhetsberattelse.doc

 

 
 
   
  Junis är barnens organisation. Vi finns i hela landet och ger möjlighet till roliga och utvecklande fritidsaktiviteter där barnen själva får vara med och bestämma. Verksamheten sker i nykter miljö med engagerade och utbildade ledare.

Junis står på barnens sida. Vi arbetar för att skapa opinion och påverka beslutsfattare – både i Sverige och internationellt – för barns rätt att växa upp i en trygg och nykter miljö. All vår verksamhet vilar på grundsatserna demokrati, solidaritet och nykterhet.


Junis på Facebook  Junis på Twitter  Junis på Instagram 
  Om Junis
Att vara ledare
Junis rapport
Junis shop
Trycksaker
Lediga tjänster

Besöksadress:
Gammelgårdsvägen 38
Telefon: 08 – 672 60 70
Fax: 08 – 672 60 01
E-postadress: info@junis.org

Postadress:
IOGT-NTOs Juniorförbund
Box 12825
112 97 STOCKHOLM


Junis Integritetspolicy