För barnFör ledareOm ossKontaktPressStartsidan
 
 
 
 

Framtiden är superviktig för alla barn, för de kommer att tillbringa längre tid där än vi som redan är vuxna. Därför kommer Junis i år att jobba extra mycket med något som heter Agenda 2030, eller Globala målen. Det är mål som alla FN-länder har satt upp tillsammans, för att fram till år 2030 bland annat avskaffa extrem fattigdom, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa. 

Av de 17 globala målen finns det fyra som är särskilt viktiga för oss i Junis att jobba med för de stämmer så bra med det vi står för och tycker är viktigt. 

  • God hälsa, att vara en schysst kompis, ta hand om varandra och göra roliga saker tillsammans. (Nykterhet)
  • Utbildning, för att alla ska gå i skolan, göra utvecklande aktiviteter och ta del av kulturell mångfald. (Demokrati)
  • Hållbar konsumtion, ta hand om miljön och använda och återanvända saker. (Solidaritet)
  • Fred och inkluderande samhällen, att alla får vara med och bestämma i alla nivåer i samhället. (Demokrati)

Material
Junis har tagit fram roliga övningar och lekar som passar att göra inom Junis. Ni gör säkert redan flera saker som handlar om Globala målen i er verksamhet, t.ex. köper ekologisk mat, uppmuntrar att äta upp, återvinner det som går, reder ut osämja, komposterar, är varsamma med rent vatten, och samåker med bil/transporter. Här finns fler tips!

Skriv ut
- Tipsrunda om globala målen. En enklare och en svårare. Talonger. Facit.
- En affisch som beskriver alla 17 globala mål.
- Alla 17 mål i A5-format.
-”Globala etiska dilemman” är bra grund för diskussioner med ledare och barn i mindre grupper. 


Det här kan ni göra med barnen

Scen eller dans: Ge barnen i uppdrag att göra en scen eller dans som visar något eller några av de Globala målen. 

Skriv en text: Gör en ny sångtext till Junislåten eller annan Junis-musik som handlar om Globala målen. Här kan du lyssna på musiken.

Agendaträdet. Använd ett stort papper och rita upp ett träd med 17 grenar. Fäst ett ”mål” på varje grens yttersta del. Uppmuntra barnen att skriva post-it lappar och fästa på grenarna. Utgå från:
Det här har jag lärt mig om Globala målen!
Det här kommer jag att göra för att nå målen när jag kommer hem!

Lägg ut alla 17 målen på marken/golvet. Be deltagarna att ställa sig vid de mål som de känner är viktigast. Låt dem diskutera i mindre grupper och ni kan be de som vill att berätta kort vad de pratat om. Ni kan t.ex. hänga upp korten i lokalen, ta bort ett mål och de ska beskriva målet som fattas så tydligt som möjligt, rangordna, gruppera eller skriv egna delmål. 

Ja-kanske-nej. Barnen tar ställning till olika påståenden som ledaren berättar. Lägg ut lapparna på marken (eller golvet). Be barnen ställa sig på lapparna som visar vad de tycker vid varje påstående. Läs en fråga i taget. Låt dem diskutera en liten stund tillsammans vid varje lapp. Låt varje grupp kort berätta hur de tänkt för hela gruppen. Om någon ändrar sig och vill byta grupp är det okej.
Har ni mindre plats kan ni istället göra övningen så här: om du håller med lägger du händerna på huvudet. Om du inte håller med lägger du armarna i kors. Om du inte vet eller inte kan bestämma dig lägg händerna på knät. Här är alla påståenden: 
Alla kan bidra till att göra världen mer hållbar.(Mål 17)
- Plast är bra för djuren att äta i naturen. (Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald).
- Att källsortera och återvinna är lätt. (Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion).
- Alkohol bidrar till sämre hälsa och ökad fattigdom i världen (Mål 3 Hälsa och välbefinnande).
- Om vi kramas mer minskar krigen.
- Barn borde få bestämma mer.
- På vår skola (eller i familjen) är vi noga med källsortering. 

Globala etiska dilemman. Klipp ut ett dilemma per lapp, eller gör egna varianter på olika dilemman. Dela in barnen med ledare i mindre grupper. Be dem diskutera dilemmat. De kan berätta eller visa med en scen hur de tänkt. 

Vid ledarträff

Prata om målen vid ledarutbildning inför er verksamhetsstart. T.ex. vad gör vi redan – vad kan vi bli bättre på? Koppla er verksamhet tydligt till alla 17 mål. 

Gör quiz på webben för att lära dig mer.
Världskoll
Globala målen

Läs mer om de globala målen

 
 
   
  Junis är barnens organisation. Vi finns i hela landet och ger möjlighet till roliga och utvecklande fritidsaktiviteter där barnen själva får vara med och bestämma. Verksamheten sker i nykter miljö med engagerade och utbildade ledare.

Junis står på barnens sida. Vi arbetar för att skapa opinion och påverka beslutsfattare – både i Sverige och internationellt – för barns rätt att växa upp i en trygg och nykter miljö. All vår verksamhet vilar på grundsatserna demokrati, solidaritet och nykterhet.


Junis på Facebook  Junis på Twitter  Junis på Instagram 
  Om Junis
Att vara ledare
Junis rapport
Junis shop
Trycksaker
Lediga tjänster

Besöksadress:
Gammelgårdsvägen 38
Telefon: 08 – 672 60 70
Fax: 08 – 672 60 01
E-postadress: info@junis.org

Postadress:
IOGT-NTOs Juniorförbund
Box 12825
112 97 STOCKHOLM


Junis Integritetspolicy