För barnFör ledareOm ossKontaktPressStartsidan
 
 
 

Grundstöd

För att få förenings-/distriktsstöd ska föreningen vara godkänd och uppfylla följande delar:

Godkänd förening ska ha

 • minst 5 medlemmar
 • en styrelse bestående av minst 5 ledamöter
 • haft årsmöte
 • lämnat in verksamhetsrapport 

Godkänd medlem

 • Ska årligen bekräfta sitt medlemskap med en medlemsavgift eller med ett ställningstagande genom en namnunderskrift.

Godkänd ledare

 • Fylla 15 år under året
 • Betalat sin medlemsavgift till (IOGT-NTO, UNF eller NSF)
 • Genomgått grundutbildning 
 • Skrivit under Junis ledaretik

Belopp och nivåer 
Grundstöd: 1 000 kr (för godkänd förening)
Medlem (per godkänd medlem)  
År 1: 100 kr  
År 2: 125 kr
År 3: 175 kr 

Värvningspremie: 100 kr för varje nyvärvad och verifierad medlem (från 6 år).

Löftespeng: 100 kr.
Använd det här formuläret för att rapportera.

Övergångsbidrag (Junis-medlem till UNF): 250 kr om personen varit medlem minst 2 år i Junis. Stödet utbetalas i januari året efter aktuellt övergångsår.

Startbidrag: 4 000 kr

 

Snabbfakta

 • Stödet kan inte sökas

 • Utbetalas automatiskt till distrikt och föreningar och baseras på medlems- och ledarantal. 

 • Baseras på antalet medlemmar och ledare per 31/12.  

 • Betalas endast ut till föreningens (eller möjligtvis distriktets konto). Ej till privatpersons konto. 

Föreningslägerstöd

För att uppmuntra Junis-föreningar att arrangera läger i sin förening finns Junis föreningslägerstöd.

Lägerstödet kan även användas för ett dagläger, dvs där deltagarna sover hemma istället för på lägret, eller till ett läger med minst en övernattning. Ni kan använda stödet för att tex köpa mat och fika, köpa pysselmaterial eller om ni behöver hyra en lokal att vara i.

Stödet får inte användas för att arvodera ledare i verksamheten.

Bidraget ska användas till att arrangera ett Junis-läger i föreningen som är minst två dagar, med eller utan övernattning.

 

 

Snabbfakta

Vem kan söka:
Junisföreningar

Ansökningstid
Året runt

Hur stor summa kan sökas: Max 1 000 kr. Ni kan söka för max två olika föreningsläger per år.

Om ert föreningsläger blir inställt ska ni kontakta ansvarig handläggare och återbetala beviljat stöd.

Till ansökningsformuläret

Stödet betalas endast ut till föreningens (eller möjligtvis distriktets konto). Ej till privatpersons konto. 

 
Junis för alla
- verksamhet för nyanlända barn och unga

Alla barn har lika värde och rätt till lek, vila och fritid! Sök stöd för kostnader upp till 3 000 kr för aktiviteter för nyanlända barn och unga i Sverige.

Bidraget kan användas till en särskild satsning eller till verksamhetsstöd för regelbunden verksamhet. Stödet kan gå t.ex. till inköp av lek- eller pysselmaterial, hyra spel, hyra lokal osv.

Här finns inget krav på medlemskap i Junis för de barn som deltar, men givetvis kan de som vill bli medlemmar i Junis.

Verksamheten ska bedrivas av ideella ledare och stödet kan inte användas till arvodering. Om verksamheten inte genomförs ska stödet återbetalas så andra kan nyttja stödet istället.

 

 

 

Snabbfakta

Vem kan söka:
Junis-förening.


Ansökningstid
Året runt.

Hur stor summa kan sökas
Max 3 000 kr, en gång per år.

Till ansökningsformuläret

Stödet betalas endast ut till föreningens (eller möjligtvis distriktets konto). Ej till privatpersons konto. 
Utbetalning av stöd sker endast till föreningens eller distriktets bg/pg eller bankkontonummer.

Kontaktperson: 
Linda Tjälldén, Generalsekreterare, mobil 0733-72 62 72.

 

 


 
   
  Junis är barnens organisation. Vi finns i hela landet och ger möjlighet till roliga och utvecklande fritidsaktiviteter där barnen själva får vara med och bestämma. Verksamheten sker i nykter miljö med engagerade och utbildade ledare.

Junis står på barnens sida. Vi arbetar för att skapa opinion och påverka beslutsfattare – både i Sverige och internationellt – för barns rätt att växa upp i en trygg och nykter miljö. All vår verksamhet vilar på grundsatserna demokrati, solidaritet och nykterhet.


Junis på Facebook  Junis på Twitter  Junis på Instagram 
  Om Junis
Att vara ledare
Junis rapport
Junis shop
Trycksaker
Lediga tjänster

Besöksadress:
Gammelgårdsvägen 38
Telefon: 08 – 672 60 70
Fax: 08 – 672 60 01
E-postadress: info@junis.org

Postadress:
IOGT-NTOs Juniorförbund
Box 12825
112 97 STOCKHOLM


Junis Integritetspolicy