För barnFör ledareOm ossKontaktPressStartsidan
 
 
 
   

I maj 2018 träder den nya europeiska dataskyddsförordningen i kraft vilken får stora konsekvenser för hur personuppgifter får behandlas.
I Sverige kommer nya dataskyddsförordningen ersätta dagens Personuppgiftslag (PUL). Dataskyddsförordningen, förkortat GDPR efter engelskans ”General Data Protection Regulation”, syftar till att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter inom den Europeiska unionen och har som målsättning att anpassa lagstiftningen efter den digitala utvecklingen.

Lagen handlar om hur myndigheter, företag och organisationer får behandla personuppgifter. En personuppgift är i stort sätt alla uppgifter som kan identifiera en person, till exempel namn, adress, personnummer, bilder och telefonnummer. Skillnaden i den nya lagen är att du som individ ges större rättigheter att få veta vilken information som företag, myndigheter och organisationer har om dig. Det gäller all information, både sådant som finns i register, men också det som i dag inte omfattas till exempel information som finns på hemsidor, i dokument och i mejl. Du har rätt att få uppgifter bortplockade om du inte längre vill att de ska finnas kvar. Men det gäller inte uppgifter som du måste lämna enligt andra lagar. Du kan till exempel inte begära att ditt namn tas bort från en faktura för något du beställt, då detta behövs dels för att du ska betala men också enligt bokföringslagen.

Om företag och organisationer inte kan leva upp till de krav som finns i lagen, så riskerar de att få höga böter.
Samtliga som på något sätt behandlar, det vill säga till exempel samlar in, sparar, läser eller sammanställer personuppgifter ska känna till de nya lagkraven och anpassa efter det. Även i nya dataskyddsförordningen kommer man få behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, men kraven för ett giltigt samtycke skärps vilket medför att befintliga samtycken kanske inte längre gäller. För de som inte följer de nya reglerna väntar dryga böter.

Vad innebär detta för Junis?
Den nya lagen ställer högre krav och gör att vi måste anpassa vår verksamhet, vilken information vi sparar och hur information hanteras. Alla föreningar och distrikt är egna juridiska personer och omfattas av den nya lagen. Det innebär att varje förening/distrikt måste se över vilka personuppgifter de hanterar och etablera rutiner för hanteringen av dessa. 

Alla föreningar och distrikt bör utse en person som är ansvarig för att läsa in sig på dessa frågor och föra arbetet framåt.

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta Kjell Ek, kjell.ek@junis.org

Ladda hem mer information

   
Läs mer:  
 
   
Mallar:  
 
   
 
   
  Junis är barnens organisation. Vi finns i hela landet och ger möjlighet till roliga och utvecklande fritidsaktiviteter där barnen själva får vara med och bestämma. Verksamheten sker i nykter miljö med engagerade och utbildade ledare.

Junis står på barnens sida. Vi arbetar för att skapa opinion och påverka beslutsfattare – både i Sverige och internationellt – för barns rätt att växa upp i en trygg och nykter miljö. All vår verksamhet vilar på grundsatserna demokrati, solidaritet och nykterhet.


Junis på Facebook  Junis på Twitter  Junis på Instagram 
  Om Junis
Att vara ledare
Junis rapport
Junis shop
Trycksaker
Lediga tjänster

Besöksadress:
Gammelgårdsvägen 38
Telefon: 08 – 672 60 70
Fax: 08 – 672 60 01
E-postadress: info@junis.org

Postadress:
IOGT-NTOs Juniorförbund
Box 12825
112 97 STOCKHOLM