För barnFör ledareOm ossKontaktPressStartsidan
 
 
 
 

Nästa år träder en ny lag i kraft som ersätter nuvarande personuppgiftslag. Lagen heter Dataskyddsförordningen (på engelska GDPR General Data Protection Regulation) och kommer att vara samma över hela Europa.

Lagarna handlar om hur myndigheter, företag och organisationer får behandla personuppgifter. En personuppgift är i stort sätt alla uppgifter som kan identifiera en person, till exempel namn, adress, personnummer, bilder och telefonnummer.

Skillnaden i den nya lagen är att du som individ ges större rättigheter att få veta vilken information som företag, myndigheter och organisationer har om dig. Det gäller all information, både sådant som finns i register, men också det som i dag inte omfattas till exempel information som finns på hemsidor, i dokument och i mail. Du har rätt att få uppgifter bortplockade om du inte längre vill att de ska finnas kvar. Men det gäller inte uppgifter som du måste lämna enligt andra lagar. Du kan till exempel inte begära att ditt namn tas bort från en faktura för något du beställt, då detta behövs dels för att du ska betala men också enligt bokföringslagen. Om företag och organisationer inte kan leva upp till de krav som finns i lagen, så riskerar de att få höga böter.

På Junis jobbar vi just nu med att se över våra system och rutiner för att kunna leva upp till de nya kraven. Vi kommer att utbilda vår personal och sända ut information till föreningar och distrikt om hur personuppgifter ska behandlas. Dina rättigheter är viktiga för oss.

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta Kjell Ek, kjell.ek@junis.org

 
 
   
  Junis är barnens organisation. Vi finns i hela landet och ger möjlighet till roliga och utvecklande fritidsaktiviteter där barnen själva får vara med och bestämma. Verksamheten sker i nykter miljö med engagerade och utbildade ledare.

Junis står på barnens sida. Vi arbetar för att skapa opinion och påverka beslutsfattare – både i Sverige och internationellt – för barns rätt att växa upp i en trygg och nykter miljö. All vår verksamhet vilar på grundsatserna demokrati, solidaritet och nykterhet.


Junis på Facebook  Junis på Twitter  Junis på Instagram 
  Om Junis
Att vara ledare
Junis rapport
Junis shop
Trycksaker
Lediga tjänster

Besöksadress:
Gammelgårdsvägen 38
Telefon: 08 – 672 60 70
Fax: 08 – 672 60 01
E-postadress: info@junis.org

Postadress:
IOGT-NTOs Juniorförbund
Box 12825
112 97 STOCKHOLM